ELEMENTELE ESENTIALE ALE ACORDULUI DINTRE OPERATORI ASOCIATI

intocmit in conformitate cu Art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („RGPD”)

AVAND IN VEDERE:

(A) Prevederile Art. 21 alin. (1) din RGPD potrivit căror „În cazul în care doi sau mai mulţi operatori stabilesc în comun scopurile şi mijloacele de prelucrare, aceştia sunt operatori asociaţi. Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor persoanelor vizate şi îndatoririle fiecăruia de furnizare a informaţiilor prevăzute la articolele 13 şi 14, prin intermediul unui acord între ei, cu excepţia cazului şi în măsura în care responsabilităţile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică acestora. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate

(B) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatori nr. 778 din data de 14.08.2019 (“Acordul”);

SE ADUC LA CUNOSTINTA PERSOANELOR INTERESATE URMATOARELE ASPECTE ESENTIALE ALE ACORDULUI:

1. PARTILE ACORDULUI

Acordul a fost incheiat intre:

INTERGAME SELECT S.R.L., societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, str. Grigore Mora nr.37, etaj 4, camera 9, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11307/2018, cod unic de inregistrare 26207876 („Asociatul Prim”); si

WINDFORCE S.R.L., societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social în Bucuresti, strada Grigore Mora, nr 37, etajul 4, camera 13, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18292/2018, avand cod unic de inregistrare 40359357 („Asociatul Secund”).

denumite in mod colectiv „Operatori”.

2. NATURA ŞI SCOPUL PRELUCRĂRII

Părţile prelucrează Datele cu caracter personal în scopul permiterii participării titularilor cardurilor de fidelitate emise de Asociatul Prim la mijloacele de joc ale Asociatului Secund in puncte de lucru comune ale Operatorilor. În acest scop:

  • se instituie o singură bază de date a titularilor cardurilor de fidelitate emise de Asociatul Prim ce va fi păstrată de acesta din urmă;
  • Asociatul Secund furnizează către Asociatul Prim informații de la mijloacele de joc ale Asociatului Secund la care joacă titularii cardurilor de fidelitate emise de Asociatul Prim pentru a facilita acumularea de puncte și a le evidenția în baza de date ținută de Asociatul Prim.

3. STABILIREA RESPONSABILITĂŢILOR PĂRŢILOR

Persoana vizată îşi poate exercita drepturile în temeiul RGPD cu privire la şi în raport cu fiecare dintre Operatori. In cazul in care persoana vizata isi exercita drepturile fata de Asociatul Secund, acesta va inainta cererea catre Asociatul Prim. Asociatul Prim va solutiona si raspunde la cererea persoanei vizate in termenul legal.

Operatorii desemneaza urmatoarele puncte de contact pentru persoanele vizate: